Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Otakar Nehera, fotograf

Otakar Nehera

Narodený 25.10.1917. Pán Otakar Nehera vo svojom živote realizoval svoj mladícky sen – túžbu byť fotografom. Vojnové roky prežil veľmi ťažko a zažil fašistickú tyraniu. Po vojne pracoval v oblasti výroby stavebných hmôt, kde bol i riaditeľom závodu Prefa Sučany.

    Náhoda mu otvorila cestu k fotografovaniu. Zoznámil sa s Karolom Kállayom a onedlho sa stali klasikmi modernej slovenskej umeleckej fotografie. Z jeho objektu vyšlo množstvo umeleckých diel, napr. unikátna trilógia umeleckých fotografií o Slovensku „Zvolen a okolie, „Krajina a ľudia“, „Slovenská zima“, a množstvo ďalších.

    Dlhé roky spolupracoval s umeleckými súbormi Lúčnica, SĽUK, činohrou, operou a baletom Slovenského národného divadla, Slovenskou filharmóniou.

    Je autorom titulu „Portréty slovenských spisovateľov“. 

    Jeho záslužná cesta umeleckej fotografie si zasluhuje ocenenie - Cenu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2007.

 

 Vytvorené: 11.01.2012 09:45, webman
Hore
Hore
Hore