Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Osvedčovanie listín a podpisov je z technických príčin do odvolania mimo prevádzky

Osvedčovanie listín a podpisov je z technických príčin do odvolania mimo prevádzky
02.09.2020 - Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách bude z technických príčin zatvorený do odvolania. Ďakujeme za pochopenie. 


Vytvorené: 02.09.2020 08:41, Borčin Ján