Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Osobnosti roku 2003, zoznam ocenenýchVytvorené: 10.01.2012 22:15, Borčin Ján