Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oslávte životné jubileum spolu s nami aj v roku 2020. Ako postupovať?

Oslávte životné jubileum spolu s nami aj v roku 2020. Ako postupovať?
29.11.2019 - Aj v roku 2020 nás čakajú slávnostné stretnutia, na ktorých prejavíme úctu a vďaku skôr narodeným oslávencom. Z dôvodu nových predpisov na ochranu osobných údajov nemôže mestská časť osloviť jubilantov priamo. Ak vy, váš známy alebo rodinný príslušník budete v období od decembra 2019 do marca 2020 oslavovať okrúhle jubileum, teda 70, 75, 80, 85, 90 alebo viac rokov a máte trvalý pobyt v Novom Meste, vyplňte priloženú prihlášku: Prihláška na verejnú gratuláciu. Doručte ju na adresu: Stredisko kultúry, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava (v prípade osobnej návštevy využite vchod z Českej ulice). Stredisko kultúry môžete kontaktovať aj na telefónnom čísle 0903 929 244 a na e-mailovej adrese jubilanti@skvajnorska.sk. K dispozícii je tiež odkazovač na telefónnom čísle 02/44 37 37 82, kde po vypočutí odkazu a zaznení tónu nadiktujte meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a my vám pozvánku na najbližšiu oslavu jubilantov s presným miestom, dátumom a časom konania pošleme poštou. Ďakujeme!

"Osobné údaje sú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
 


Vytvorené: 29.11.2019 11:17, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore