Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Orez drevín na Budyšínskej ulici

12.04.2019 - Oznamujeme občanom, že dňa 03.05.2019 budú na Budyšínskej ulici prebiehať orezávacie práce na 4 – 5 drevinách, ktoré zasahujú do stanovišťa budúcej stavby. Predmetné orezy budú vykonávané pod dohľadom certifikovaného arboristu.


Vytvorené: 24.04.2019 15:34, webman