Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Online vysielanie z rokovania Miestneho zastupiteľstva

12.12.2017 -


Vytvorené: 12.12.2017 09:40, Tettinger Marek