Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

OLO pokračuje v rozširovaní zberu jedlých olejov a tukov

OLO pokračuje v rozširovaní zberu jedlých olejov a tukov
15.07.2022 -

Okrem postupného zavádzania zberu kuchynského bioodpadu rozširuje hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) aj zber jedlých olejov a tukov. Po Petržalke, Novom Meste a Vajnoroch nasledujú mestské časti Lamač, Devín a Devínska Nová Ves. Ku koncu roka 2022 budú zapojené všetky mestské časti Bratislavy. Triedením jedlých olejov a tukov možno zabrániť rôznym nežiaducim dopadom na životné prostredie. Tento druh odpadu je zároveň možné zužitkovať pri výrobe biopalív.

Prečo je dôležitý zber jedlých olejov a tukov?

Jedlé oleje a tuky vylievané do kuchynských drezov či WC spôsobujú upchatie odtokových potrubí, nesprávny chod kanalizačnej siete a problémy v čistiarni odpadových vôd. Tam výrazne znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov, musia sa nákladne a prácne odstraňovať, pričom zvyšky sa postupne rozkladajú a zapáchajú. V potrubnej sieti sa tiež vytvárajú nánosy, na ktoré sa hromadia ďalšie zvyšky jedál, a tie sa stávajú ľahko dostupnou potravou pre hlodavce. Vedeli ste, že pár kvapiek oleja môže znečistiť stovky litrov vody? Tento druh odpadu znečisťuje ako pitnú vodu, tak aj povrchové a podzemné vody.
Všetkým týmto nežiaducim účinkom môžeme predchádzať zberom jedlých olejov a tukov. Použité oleje a tuky sú navyše znovu použiteľnými surovinami, ktoré je možné zužitkovať pri výrobe biopalív. Tento druh odpadu nachádza využitie v odvetví energetiky, dopravy či logistiky.

Aký typ olejov a tukov sa zbiera a čo nepatrí do oranžových nádob?

Na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový a pod.) a živočíšnych tukov (maslo, masť, výpek). Oleje musia byť zbavené tuhých nečistôt – zvyškov jedál, preto je vhodné ich precediť cez sitko. Do zbernej nádoby možno umiestniť precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť či olej z vyprážania a fritovania.

Do oranžových nádob na zber jedlých olejov a tukov nepatria mazivá, motorové a hydraulické oleje, oleje v sklenených fľašiach, prázdne obaly z olejov či tukov, ani iné komunálne odpady.

Odvoz vyzbieraného oleja je realizovaný 1 x mesačne. V prípade skoršieho naplnenia nádoby môže správca nehnuteľnosti požiadať o mimoriadny odvoz odpadu e-mailom na zakazka@olo.sk, prípadne telefonicky +421 2 50 110 111.

Olej je aj naďalej možné odovzdať na zberných dvoroch OLO.

Ako zbierať jedlé oleje a tuky?

  1. Použitý jedlý kuchynský olej zbavíme tuhých nečistôt.
  2. Jedlý olej, ktorý má izbovú teplotu, prelejeme do plastovej fľaše so závitovým uzáverom.
  3. Plastovú fľašu pevne uzatvoríme.
  4. Uzatvorenú plastovú fľašu, ktorá je naplnená jedlým olejom, vložíme do oranžovej zbernej nádoby v stanovišti.

Prosíme nevylievajte olej priamo do zberných nádob v stanovišti.

Aktuálne informácie o zbere jedlých olejov a tukov v Bratislave nájdete na: www.olo.sk/olejeatukyVytvorené: 15.07.2022 07:49, webman
Hore
Hore
Hore