Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

október 2011

Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verej. poriadku

Komisia finančná pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Komisia sociálnych vecí a bývania

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby 25. 10. 2011

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby 27.10. 2011

Komisiu pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy


Vytvorené: 01.11.2011 15:28,