Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Okrsky inšpektorov verejného poriadku

Do oddelenia verejného poriadku je organizačne začlenená skupina piatich inšpektorov verejného poriadku, ktorí vykonávajú svoju činnosť v piatich územných okrskoch mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. kancelária č. 112, 113/1. poschodie
telefón: 02/49 253 402


Vytvorené: 06.05.2015 09:47, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore