Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ohlásenie prác do 09.09.2005

Vec : Ohlásenie prác

Dopravný podnik Bratislava, a.s. vykonáva v mesiacoch august- september v dotknutých mestských častiach brúsenie vlnkovitosti koľajníc za úcelom zníženia hlučnosti prejazdu električiek v obytnej zóne mesta v nasledovných úsekoch električkových tratí :
•  1/  Trnavské mýto - Tomášikova ul.
•  2/  Hybešova - Detvianska ul.
•  3/  Záhumenice - otočka Komisárky
•  4/  Račianske mýto - Floriánske nám.
•  5/  Legionárska - Odborárske nám.
•  6/  Odborárske nám. - Americké nám. - Kamenné nám.
•  7/  Jesenského - Mostová
•  8/  Štúrova ul.
•  9/  Vajanského nábr.
•10/  nám. Ľ. Štúra - Nový most
Brúsenie koľajníc v uvedených úsekoch sa bude realizovať brúsiacim zariadením postupne v termíne do 09.09.2005 vždy v nočných hodinách v čase od 23,00 do 05,00 hod. bez obmedzenia dopravy električiek.

V Bratislave, 10.8.2005
Vypracovala: RNDr. Oľga Erdélyiová
referát životného prostredia
Vytvorené: 11.04.2014 12:11, webman
Hore
Hore
Hore