Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odvoz záhradného bioodpadu sa domácnostiam z rodinných domov predlžuje do 2. decembra

Odvoz záhradného bioodpadu sa domácnostiam z rodinných domov predlžuje do 2. decembra
19.11.2022 - OLO v spolupráci s hlavným mestom predlžuje odvoz záhradného bioodpadu do 2. decembra 2022. Domácnostiam rodinných domov zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň (47. kalendárny týždeň) vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 21. do 25. novembra 2022, a to v zmysle harmonogramu.
Domácnostiam, ktoré majú odvoz v párny týždeň (48. kalendárny týždeň) vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 28. novembra do 2. decembra 2022, a to v zmysle harmonogramu.
Presný deň odvozu si môžete pozrieť v tabuľke http://https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/
Viac sa dozviete na: https://www.olo.sk/predlzujeme-odvoz-zahradneho-bioodpadu-z-rodinnych-domov-do-2-decembra-2022/


Vytvorené: 19.11.2022 09:40, webman
Hore
Hore
Hore