Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad už od 1. marca

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad už od 1. marca
23.02.2023 -

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad od stredy, 1. 3. 2023. Ukončený bude 1. 12. 2023 (piatok).

Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne,v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 12/2021 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke svojej hnedej zbernej nádoby a na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/ 

Bratislavčanky a Bratislavčania (fyzické osoby), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu môžu BRO celoročne odovzdať aj na zbernom dvore OLO, na Starej Ivanskej ceste 2. Obyvatelia Rače, Nového Mesta a Vajnôr môžu BRO odovzdať sezónne od apríla do novembra aj na zbernom dvore na ulici Pri Šajbách. Bioodpad zo záhrad sa dá odovzdať aj na zberných dvoroch ďalších mestských častí. Viac informácií nájdete na stránke magistrátu: https://bratislava.sk/sk/zberne-miesta-odpadu alebo na weboch MČ.

V prípade, ak obyvatelia získali nehnuteľnosť a majú záujem o nádobu na BRO alebo o kompostér, žiadosť je potrebné doručiť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR, Blagoevova 9, Bratislava osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady

Ak bývate v bytovom dome chceli by ste mať nádobu na BRO, obráťte sa na svojho správcu, ktorý sa bude Vašej požiadavke venovať.

 

Do hnedých nádob na BRO patria:

 • kvety
 • štiepky
 • piliny
 • tráva
 • malé kusy konárov
 • lístie
 • odpad ovocia a zeleniny
 • burina

Do nádob na BRO nepatria:

 • odpady z domácností živočíšneho pôvodu
 • mliečne a mäsové výrobky
 • zvieracie exkrementy
 • vrecká vrátane kompostovateľných vreciek
 • iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená

Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je v tomto prípade povinný odpad správne vytriediť.

 

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ďalej zhodnocuje v kompostárni.

 

Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na záhradný bioodpad a kuchynský bioodpad?

Zber záhradného bioodpadu prebieha sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne. Kuchynský bioodpad zbiera spoločnosť OLO počas celého roka, od 27. februára 2023 opäť dvakrát za týždeň.

Do hnedých nádob na záhradný bioodpad nepatria vrecká s kuchynským bioodpadom, tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Nádoby na záhradný bioodpad sa od nádob na kuchynský bioodpad líšia veľkosťou a nálepkami.

 

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva biologicky rozložiteľného odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie a burinu.

Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského bioodpadu, no nemali by sa kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.Posledná aktualizácia: 03.04.2023 13:40
Hore
Hore
Hore