Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Odprevaďme vianočné stromčeky naspäť do prírody

10.01.2022 - Ohrádkový zber vianočných stromčekov je rozšírený do všetkých mestských častí Bratislavy. Po celom meste Komunálny podnik Bratislavy umiestnil viac ako 500 ohrádok a tú "vašu" ľahko nájdete na stránke www.olo.sk/stromceky
Pred umiestnením stromčeka do drevenej ohrádky sa s ním nezabudnite rozlúčiť a hlavne ho, prosíme, dôsledne odzdobte.
S odvozom stromčekov OLO a. s. začína 10. 1. 2022, posledný odvoz z drevených ohrádok sa uskutoční 11. 2. 2022. Po tomto dátume sa budú zvyšné stromčeky umiestnené pri stanovištiach zberných nádob odvážať do kompostárne až do 28. 2. 2022.

Ak sa vo vašom okolí nachádza plná ohrádka, dajte nám prosím vedieť priamo na zakazka@olo.sk alebo 02/50 110 111, tieto podnety riešime v čo najkratšom čase.Vytvorené: 18.01.2022 11:47, webman