Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Odklad povinnej školskej dochádzky

Čo vybavíte

V prípade, že dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo potrebnú školskú zrelosť, riaditeľ základnej školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok – na žiadosť zákonného zástupcu.

Čo potrebujete * potrebné tlačivá získate v príslušnej základnej škole

U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:


Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


Vytvorené: 11.01.2012 15:11, Borčin Ján