Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odklad povinnej školskej dochádzky

Čo vybavíte

V prípade, že dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo potrebnú školskú zrelosť, riaditeľ základnej školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok – na žiadosť zákonného zástupcu.

Čo potrebujete
  • Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky*
  • Odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
  • Odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
* potrebné tlačivá získate v príslušnej základnej škole

U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:


Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


Vytvorené: 11.01.2012 15:11, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore