Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania:

Ing. Anton Gábor

kancelária č. 320/3. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail: anton.gabor@banm.sk

Sekretariát:
Bronislava  Falušiová
kancelária č. 518/5. poschodie
telefón: 02/49 253 182
e-mail: bronislava.falusiova@banm.sk
 

Územné plánovanie

Odborní referenti v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti:

Ing. Zuzana Zbončáková
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail: zuzana.zboncakova@banm.sk

Ing. arch. Tatiana Pifková
kancelária č. 323/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk

Mgr. Peter Lukáč
kancelária č. 322/3. poschodie
telefón: 02/49 253 378
e-mail: peter.lukac@banm.sk

Ing. arch. Ildikó Gunárová
kancelária č. 208/2. poschodie
telefón: 02/49 253 318
e-mail_ ildiko.gunarova@banm.sk

Ing. arch. Zuzana Pajerchinová
kancelária č. 321/3. poschodie
telefón: 02/49 253 335
e-mail. zuzana.pajerchinova@banm.sk

Mgr. Peter Smiček
kancelária č. 323/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: peter.smicek@banm.sk

ako špeciálny stavebný úrad v oblasti štátnej vodnej správy:

ako orgán územného plánovania:

Mgr. Peter Kollárik - GIS koordinátor
kancelária č. 204/2. poschodie
telefón: 02/49 253 473
e-mail: peter.kollarik@banm.sk

Životné prostredie

Ing. Miriam Kamhiyehová – vedúca referátu životného prostredia
kancelária č. 504/5. poschodie
telefón: 02/49 253 208
e-mail: miriam.kamhiyehova@banm.sk

Odborní referenti v oblasti životného prostredia:

Ing. Marcela Dargajová
kancelária č. 505/5. poschodie
telefón: 02/49 253 777
e-mail: marcela.dargajova@banm.sk

Ing. Ondrej Chott
kancelária č. 514/5. poschodie
telefón: 02/49 253 181
e-mail: ondrej.chott@banm.sk

Mgr. Adriana Kmeťková
kancelária č. 506/5. poschodie
telefón: 02/49 253 221
e-mail: adriana.kmetkova@banm.sk

Ing. Dana Pořízková
kancelária č. 506/5. poschodie
telefón: 02/49 253 221
e-mail: dana.porizkova@banm.sk

Mgr. Dagmar Timková
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 381
e-mail: dagmar.timkova@banm.sk

ako orgán ochrany prírody a krajiny vykonávajúci štátnu správu v prvom stupni:

Informácie a oznamy
Územné plány zón
NAHLASOVANIE DO ZBERU ELEKTROODPADU

Ako vybaviť:
Územnoplánovacia informácia
Čistota prostredia
Výrub drevín
Vodné stavby
 


Vytvorené: 14.01.2010 13:00,