Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie výstavby, realizácie a dopravy

Úsek výstavby a realizácie

Ing. Jozef Varga - referent pre výstavbu a investičnú činnosť
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 132
mobilný služobný telefón: 0903 624 046
e-mail: jozef.varga@banm.sk

Ing. Alžbeta Bajzová - referent pre výstavbu a investičnú činnosť
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 209
mobilný služobný telefón: 0903 624 674
e-mail: alzbeta.bajzova@banm.sk

Ing. Zita Marušáková - referent pre výstavbu a investičnú činnosť
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 603
mobilný služobný telefón: 0903 612 469
e-mail: zita.marusakova@banm.sk

Ing. Ingrid Remenárová - referent pre výstavbu a investičnú činnosť
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 610
mobilný služobný telefón: 0903 829 231
e-mail: ingrid.remenarova@banm.sk

 • spracováva podklady pre majetko-právne vysporiadanie stavieb mestskej časti,
 • podieľa sa na spracovaní koncepcie detských ihrísk,
 • vykonáva prípravu, realizáciu a ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom

Milan Klinčok - koordinátor pre realizáciu vodozádržných opatrení
kancelária č. 224/2. poschodie
mobilný služobný telefón: 0903 884 233
e-mail: milan.klincok@banm.sk

Ing. Zuzana Beličková - referent pre výstavbu a investičnú činnosť - rozpočtár
kancelária č. 712/B
telefón: 02/49 253 712
e-mail: zuzana.belickova@banm.sk

 

Úsek dopravy a technickej infraštruktúry


Ing. Ivan Drgoň - poverený vedúci úseku
kancelária č. 705/7. poschodie
telefón: 02/49 253 414
e-mail: ivan.drgon@banm.sk

Július Zibrin - referent pre správu miestnych ciest III. a IV. triedy
kancelária č. 705/7. poschodie
telefón: 02/49 253 705
e-mail: julius.zibrin@banm.sk

Ing. Marián Blaho - referent pre správu miestnych ciest III. a IV. triedy
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 379
e-mail: marian.blaho@banm.sk

 • zabezpečuje realizáciu rozvojových programov, správy a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • vykonáva kontrolu komunikačnej siete a zabezpečuje odstraňovanie závad v zjazdnosti komunikácií,
 • dáva podnety k zlepšeniu životného prostredia na komunikáciách,
 • spracováva návrhy o rozsahu potrebných úprav miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • vypracováva projekty organizácie dopravy,
 • spracováva návrhy na zmeny dopravného systému mestskej časti

Jana Filipková - referentka  dopravy a cestného hospodárstva
kancelária č. 707/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk

 • vydáva povolenia na vyhradené parkovanie,
 • vydáva rozhodnutie o pripojení pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov na susedné nehnuteľnosti,
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy
 • povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy
Ing. Soňa Onderčinová - referentka dopravy a cestného hospodárstva
kancelária č. 706/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk
 • preverenie plnenia podmienok povolení
 • preverenie plnení podmienok z povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy
 • vedenie databázy vydaných parkovacích miest

Parkovacie miesto
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky)
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva


Zuzana Březinová - odborná referentka v oblasti parkovacej politiky
kancelária č. 222/2. poschodie
telefón: 02/49 253 605
e-mail: zuzana.brezinova@banm.sk
 • manažovanie parkovacej politiky
 • evidencia parkovacích kariet
Nadežda Kurimaiová - odborná referentka v oblasti parkovacej politiky
kancelária č. 222/2. poschodie
telefón: 02/49 253 605
e-mail: nadezda.kurimaiova@banm.sk
 • manažovanie parkovacej politiky
 • evidencia parkovacích kariet  
 

 

  

 Vytvorené: 14.01.2010 13:02,
Hore
Hore
Hore