Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie verejného poriadku

Ako funguje úrad pre verejnosť od 3. marca 2021https://www.banm.sk/ako-funguje-urad-pre-verejnost-od-3-marca-2021/


Vedúci oddelenia

Ing. Ivan Svetlovský
kancelária č. 114/1. poschodie
telefón: 02/49 253 383, 02/44 250 620
e-mail: ivan.svetlovsky@banm.sk

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/44 250 620, 02/49 253 383, 02/44 452 469, 02/49 253 123
e-mail: verejnyporiadok@banm.sk

Oddelenie verejného poriadku 
agenda č. 1 - Ing. Ivan Svetlovský
Mgr. Tibor Csomor
kancelária č. 112/1. poschodie
telefón: 02/49 253 125
e-mail: tibor.csomor@banm.sk

agenda č. 2

Inšpektori verejného poriadku

Do oddelenia verejného poriadku je organizačne začlenená skupina piatich inšpektorov verejného poriadku, ktorí vykonávajú svoju činnosť v piatich územných okrskoch mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. kancelária č. 112/1. poschodie a 113/1. poschodie
telefón: 02/49 253 402

agenda č. 3 - inšpektor verejného poriadku 
Anna Debnárová - koordinátorka práce s ľuďmi bez domova
kancelária č. 210/1. poschodie
telefón: 02/49 253 311
e-mail: anna.debnarova@banm.sk
 
Informácie o chove psov
Informácie o starých autách – vrakoch
Mestská polícia v Novom Meste
Nahláste problém s verejným osvetlením
Okrsky inšpektorov verejného poriadku
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:56,