Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie verejného poriadku

Vedúca oddelenia

Mgr. Zuzana Kriglerová - správkyňa portálu „odkaz pre starostu“
kancelária č. 114/1. poschodie
telefón: 02/49 253 383
e-mail: zuzana.kriglerova@banm.sk

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 383
e-mail: verejnyporiadok@banm.sk

Oddelenie verejného poriadku 
agenda č. 1 
Mgr. Tibor Csomor
kancelária č. 112/1. poschodie
telefón: 02/49 253 125
e-mail: tibor.csomor@banm.sk

agenda č. 2

Inšpektori verejného poriadku

Do oddelenia verejného poriadku sú organizačne začlenení 2 inšpektori verejného poriadku, ktorí vykonávajú svoju činnosť v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Ich pracovisko je okrem terénu aj na 1. poschodí v kancelárii č. 113
Attila Kakas - inšpektor verejného poriadku
kancelária č. 113/1. poschodie
telefón: 02/49 253 402
mobilné telefónne číslo: 0904 420 230
e-mail: attila.kakas@banm.sk

Roman Zágora - inšpektor verejného poriadku
kancelária č. 113/1. poschodie
telefón: 02/49 253 402
mobilné telefónne číslo: 0904 420 228
e-mail: roman.zagora@banm.sk

Mgr. Vladimír Marada - inšpektor verejného poriadku
kancelária č. 113/1. poschodie
telefón: 02/49 253 402
mobilné telefónne číslo: 0908 882 935
e-mail: vladimir.marada@banm.sk

agenda č. 3 - inšpektor verejného poriadku 
 
Informácie o chove psov
Informácie o starých autách – vrakoch stránku aktualizujeme !
Nahláste problém s verejným osvetlením

 


Vytvorené: 14.01.2010 12:56,