Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku

Vedúci oddelenia územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku

Ing. Anton Gábor

kancelária č. 207/2. poschodie
telefón: 02/49 253 811
e-mail: anton.gabor@banm.sk

Bronislava  Falušiová - asistentka
e-mail: bronislava.falusiova@banm.sk
Mgr. Barbara Lichtman - asistentka
e-mail: barbara.lichtman@banm.sk
kancelária č. 518/5. poschodie
telefón: 02/ 49 253 182

 

Referát územného plánovania

Územné plány zón


Referát životného prostredia

Informácie a oznamy


Referát verejného poriadku

 
Ako vybaviť:
Územnoplánovacia informácia
Vyjadrenie / územnoplánovacia informácia pre účely Okresného úradu Bratislava - Pozemkový a lesný odbor
Výrub drevín
Vodné stavby
 

  


Vytvorené: 14.01.2010 13:00,
Hore
Hore
Hore