Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Oddelenie správy majetku a vnútornej správy

Vedúci oddelenia

Mgr. Tibor Csomor
kancelária č. 726/7. poschodie
telefón: 02/49 253 125
e-mail: tibor.csomor@banm.sk

Sekretariát

Miriam Šujanová
kancelária č. 725/7. poschodie
telefón: 02/49 253 555
e-mail: miriam.sujanova@banm.sk        

Ing. Zuzana Miškovská
kancelária č. 718/7. poschodie
telefón: 02/49 253 375, 02/44 459 031, 905 387 039
e-mail: zuzana.miskovska@banm.sk

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie

Milada Knirschová
kancelária č. 720/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e-mail: milada.knirschova@banm.sk

Jana Polívková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail: jana.polivkova@banm.sk

Dagmar Faktorová
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 318
e-mail: dagmar.faktorova@banm.sk

Mgr. Bronislava Petríková
kancelária č. 716/7. poschodie
telefón: 02/ 49 253 135
e-mail: bronislava.petrikova@banm.sk

Informácie: 
- zoznam bytov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- nebytové priestory vo vlastníctve obce
- samostatne stojace budovy vo vlastníctve obce
- ochranné stavby COO vo vlastníctve obce

Obecné byty a nebytové priestory

Iveta Koczková

kancelária č. 719/7. poschodie
telefón: 02/49 253 256
e-mail: iveta.koczkova@banm.sk

Martin Ješko
kancelária č. 723/7. poschodie
telefón: 02/49 253 327
mobil: 0907 703 967
e-mail: martin.jesko@banm.sk

Ing. Ivan Meliška
kancelária č. 717a/7. poschodie
telefón: 02/49 253 177, 0907 977 158
e-mail: ivan.meliska@banm.sk

Radomila Hrubá
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 388, -147
e-mail: radomila.hruba@banm.sk

Anna Zachová
kancelária č. 11/prízemie
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk

Osvedčovanie podpisov a listín

Podateľňa 

Tatiana Györődiová
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.sktatiana.gyorodiova@banm.sk
Lucia Pavlíková
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.sklucia.pavlikova@banm.sk
Iveta Szalaiová
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 512
e-mail: podatelna@banm.sk
Marek Žufka
kancelária č. 6/prízemie
telefón: 02/49 253 179

Vodiči

Roman Farský
Ronald Nagy

mobil: 0907 977 472
Milan Teššík
kancelária č. 4/prízemie
telefón: 02/49 253 355

Dielňa

Miroslav Slezák
mobil: 0905 469 691
Luboš Vašš
mobil: 0907 703 965
Milan Mésároš
mobil: 
905 387 049

Vrátnici

Junácka 1
telefón: 02/49 253 238, 02/44 371 874
mobil: 0907 703 966
Štefan Gemerský
Eva Jarombeková
Vojtech Vidor
Ján Lauko
Ľubomír Friala


Hálkova 11
telefón: 02/44 259 020
mobil: 905 387 106
Alfonz Filipovič
Dana Líšková

Otília Polanská
František Horník
Miroslav Cetl

Upratovačky

Ľubica Rybaničová - Junácka 1
Otília Polanská - Hálkova 11
Iveta Straková - Bojnická 19 - 25

Technik

Bc. Andrej Horváth

Ako vybaviť:

Obecné byty a nebytové priestory
Osvedčovanie podpisov a listín

 
 


Vytvorené: 30.01.2012 14:25, Tettinger Marek