Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Oddelenie školstva

Vedúci oddelenia

Mgr. Vladimír Novák
kancelária č. 210/2. poschodie
telefón: 02/49 253 246
e-mail: skolstvo@banm.sk

Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49 253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk

Ing. Jozef Šarina
kancelária č. 214/2. poschodie
telefón: 02/49 253 203
e-mail: jozef.sarina@banm.sk

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


Informácie

Služby  na  základných  školách počas letných prázdnin sú  každú  stredu  od  9,00  do  12,00 hod.

Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Odklad povinnej školskej dochádzky
Zápis do školského klubu detí 
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:58,