Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie školstva

Kontakt:

Ing. Roman Csabay - poverený vedením oddelenia
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 602
e-mail: roman.csabay@banm.sk

Mgr. Zdena Bunčáková
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49 253 211
e.mail: zdena.buncakova@banm.sk
 

Oddelenie školstva


Informácie

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

 

Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Výberové konanie
 
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:58,