Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie školstva

Poverená vedením oddelenia

Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Referenti oddelenia školstva

Elena Hlivová
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49 253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk

Ing. Jozef Šarina
kancelária č. 214/2. poschodie
telefón: 02/49 253 203
e-mail: jozef.sarina@banm.sk

Oddelenie školstva


Informácie

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

Služby  na  základných  školách počas letných prázdnin sú  každú  stredu  od  8,00  do  12,00 hod.

 

Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Odklad povinnej školskej dochádzky
Výberové konanie
 
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:58,