Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie školstva

Kontakt:

Ing. Roman Csabay - vedúci oddelenia
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 602
e-mail: roman.csabay@banm.sk

Ing. Katarína Adámková - referent pre prenesené kompetencie, kontrolu rozpočtu škôl a školských zariadení 
kancelária č. 515/5. poschodie
telefón: 02/49 253 354
katarina.adamkova@banm.skskolskyekonom@banm.sk

Anna Vrbíková - referent pre prípravu a sledovanie ekonomickej činnosti škôl a školských zariadení
kancelária č. 515/5. poschodie
telefón: 02/49 253 354
e-mail: anna.vrbikova@banm.skskolskyekonom@banm.sk

PaedDr. Jana Siwiecová - referent pre prípravu a sledovanie ekonomickej činnosti škôl a školských zariadení
kancelária č. 208/2. poschodie
telefón: 02/49 253 380
e-mail: jana.siwiecova@banm.sk
 

Oddelenie školstva


Informácie

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

 

Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:58,