Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

Vedúca oddelenia

Júlia Červenková
kancelária č. 406/4. poschodie
telefón: 02/49 253 367

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 367
e-mail: julia.cervenkova@banm.sk

Agenda organizačná a zabezpečenia volieb, referenda a sčítania obyvateľov, domov a bytov

Júlia Červenková
kancelária č. 406/4. poschodie
telefón: 02/49 253 367
e-mail: julia.cervenkova@banm.sk

Ing. Libuše Jamnická
kancelária č. 406/4. poschodie
telefón: 02/49 253 233
e-mail: libuse.jamnicka@banm.sk

Eva Tomeček Ghata
kancelária č. 410/4. poschodie
telefón: 02/49 253 214
e-mail: eva.tomecek@banm.sk

Okrem administratívnych prác súvisiacich s chodom oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov:

 

Agenda evidencie obyvateľov

Milada  Riegl
Renáta Tóthová

kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49 253 339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk

V rámci činnosti oddelenia sa na úseku evidencie obyvateľov:

 

Ako vybaviť: 
Trvalý pobyt
Prechodný pobyt


Agenda osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Anna Zachová
kancelária č. 11/prízemie
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 


Vytvorené: 14.01.2010 12:57,