Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Ako funguje úrad pre verejnosť od 3. marca 2021https://www.banm.sk/ako-funguje-urad-pre-verejnost-od-3-marca-2021/

Vedúci oddelenia

Ing. Tomáš Hanulík – referent pre kultúru a šport
kancelária č. 409/4. poschodie
telefón: 02/49 253 424
e-mail: tomas.hanulik@banm.skkultura@banm.sksport@banm.sk

Mgr. Marek Tettinger – hovorca
kancelária č. 409/4. poschodie
telefón: 02/49 253 425
e-mail: hovorca@banm.sk

Mgr. Ján Borčin – komunikačný manažér
kancelária č. 409/4. poschodie
telefón: 02/49 253 136
e-mail: jan.borcin@banm.sk

Beata Šarinová – operátor webovej stránky
kancelária č. 304/3. poschodie
telefón: 02/49 253 245
e-mail: webman@banm.sk

Junácka č. 1
832 91 Bratislava
 
Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času v rámci svojej činnosti zabezpečuje:Vytvorené: 26.07.2012 10:56, Borčin Ján