Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad funguje v upravenom režime: https://www.banm.sk/napiste-nam-svoju-poziadavku-a-nechajte-na-seba-kontakt-ozveme-sa-vam/
S výnimkou podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a osvedčovania podpisov a listín sú ostatné oddelenia pre verejnosť do odvolania zatvorené. V prípade potreby ich kontaktujte telefonicky alebo mailom: https://www.banm.sk/miestny-urad/. Vstupovať do uzavretej časti úradu je zakázané, v prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou). Vzhľadom na tento režim je možné, že sa príslušnému zamestnancovi úradu, ktorý sa práve venuje stránke v klientskom priestore, nemusíte dovolať. Využite preto skôr mailovú komunikáciu – popíšte svoju požiadavku a nechajte na seba telefonický kontakt. Náš pracovník sa vám hneď, ako to bude možné, ozve.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

Vedúci oddelenia

Ing. Tomáš Hanulík – referent pre kultúru a šport
kancelária č. 409/4. poschodie
telefón: 02/49 253 424
e-mail: tomas.hanulik@banm.skkultura@banm.sksport@banm.sk

Mgr. Vratko Sirági - referent pre kultúru a šport
kancelária č. 409/4. poschodie
telefón: 02/49 253 424
e-mail: vratko.siragi@banm.sk

Mgr. Marek Tettinger – hovorca
kancelária č. 409/4. poschodie
telefón: 02/49 253 425
e-mail: hovorca@banm.sk

Mgr. Ján Borčin – komunikačný manažér
kancelária č. 409/4. poschodie
telefón: 02/49 253 136
e-mail: jan.borcin@banm.sk

Beata Šarinová – operátor webovej stránky
kancelária č. 304/3. poschodie
telefón: 02/49 253 245
e-mail: webman@banm.sk

Junácka č. 1
832 91 Bratislava
 
Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času v rámci svojej činnosti zabezpečuje:

  • komunikáciu a tok informácií smerom k obyvateľom, médiám, podnikateľským subjektom na území mestskej časti a ostatným inštitúciám
  • prípravu informačných materiálov o dianí v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, mediálnych výstupov, letákov a pozvánok na organizované podujatia
  • zverejňovanie zmlúv a dokumentácie, ktoré zabezpečuje transparentnosť práce úradu, aktualizáciu obsahu webovej stránky
  • administratívnu a redakčnú podporu fungovania časopisu Hlas Nového Mesta, pracovné stretnutia redakčnej rady, komunikáciu s inzerentmi a dohliadanie na plnenie rozpočtu
  • organizáciu kultúrneho leta, koncertov, vystúpení súborov, súťaží či iných spoločenských aktivít, pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje so Strediskom kultúry a Knižnicou, zriadených mestskou časťou a metodicky ich usmerňuje
  • tvorbu rozpočtu v oblasti kultúry a v rámci administratívnej činnosti vypracúva odborné stanoviská v oblasti kultúry
  • organizáciu športových akcií, evidenciu verejných športových podujatí a v súvislosti s nimi vykonáva dozor
  • v rámci administratívnej činnosti spracovanie podkladov k tvorbe rozpočtu pre oblasť športu, zodpovedá za jeho správne čerpanie, vypracováva odborné stanoviská a metodicky, hospodársky a personálne usmerňuje Školak klub a športové ihrisko na Ladzianskeho ulici
  • evidencia verejných kultúrnych podujatí organizovaných na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a evidencia ohňostrojov realizovaných na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Vytvorené: 26.07.2012 10:56, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore