Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie investícií

Vedúci oddelenia

Ing. Jozef Varga - vedúci oddelenia
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 132
mobilný služobný telefón: 0903 624 046
e-mail: jozef.varga@banm.sk

Ing. Alžbeta Bajzová
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 209
mobilný služobný telefón: 0903 624 674
e-mail: alzbeta.bajzova@banm.sk

Ing. Dezider Fačkovec
kancelária č. 710/7. poschodie
telefón: 02/49 253 135
mobilný služobný telefón: 0903 457 881
e-mail: dezider.fackovec@banm.sk

Ing. arch. Bronislava Hostačná
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 379
mobilný služobný telefón: 0903 621 925
e-mail: bronislava.hostacna@banm.sk

Ing. Zita Marušáková
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 603
mobilný služobný telefón: 0903 612 469
e-mail: zita.marusakova@banm.sk

Ing. Ingrid Remenárová
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 610
mobilný služobný telefón: 0903 829 231
e-mail: ingrid.remenarova@banm.sk

  • spracováva podklady pre majetko-právne vysporiadanie stavieb mestskej časti,
  • podieľa sa na spracovaní koncepcie detských ihrísk,
  • vykonáva prípravu, realizáciu a ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom
Milan Klinčok - koordinátor pre realizáciu vodozádržných opatrení
kancelária č. 224/2. poschodie
mobilný služobný telefón: 0903 884 233
e-mail: milan.klincok@banm.sk

Ing. Zuzana Beličková - rozpočtár
kancelária č. 712/B
telefón: 02/49 253 712
​​​​​​​​​​​​​​e-mail: zuzana.belickova@banm.sk


Vytvorené: 03.05.2021 13:01, webman
Hore
Hore
Hore