Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie investícií

Vedúci oddelenia

Ing. Jozef Varga
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 132
e-mail: jozef.varga@banm.sk

Ing. arch. Bronislava Hostačná
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 379
e-mail: bronislava.hostacna@banm.sk

Ing. Zita Marušáková
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 603
e-mail: zita.marusakova@banm.sk

Ing. Juraj Kerestúr
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 380
e-mail: juraj.kerestur@banm.sk

Ing. Alžbeta Bajzová
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 209
e-mail: alzbeta.bajzova@banm.sk

  • spracováva podklady pre majetko-právne vysporiadanie stavieb mestskej časti,
  • podieľa sa na spracovaní koncepcie detských ihrísk,
  • vykonáva prípravu, realizáciu a ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom


Vytvorené: 03.05.2021 13:01, webman
Hore
Hore
Hore