Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Odberné miesta - aktuálne počty čakajúcich (mapa)

Odberné miesta - aktuálne počty čakajúcich (mapa)
22.01.2021 - Chcete vedieť, kde práve čaká veľa ľudí? Pripravili sme pre vás online mapu, kde sú jednotlivé odberné miesta farebne odlíšené ako semafór. Zelená znamená, že na danom odbernom mieste čaká menej ako 40 ľudí, oranžová, že čaká približne 40-80 ľudí a červená upozorňuje, že na danom odbernom mieste čaká viac ako 80 ľudí. Všetkých nás čaká mimoriadne náročný víkend. Ďakujeme vám za trpezlivosť.
Do 10 čakajúcich 10 - 20 čakajúcich Viac ako 30 čakajúcich
Ak chcete údaje sledovať priamo v mape, stačí kliknúť na tento odkaz: https://bit.ly/testovanie-banm-mapa


Vytvorené: 23.01.2021 09:25, Tettinger Marek