Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Od pondelka 10. mája prechádza miestny úrad na bežné úradné hodiny

Od pondelka 10. mája prechádza miestny úrad na bežné úradné hodiny
07.05.2021 - Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto informuje, že od pondelka 10. mája 2021 sa upravuje osobitný režim fungovania rniestneho úradu na Junáckej č. 1 pre vybavovanie stránok a návštevy verejnosti nasledovne:
- Úradné hodiny pre vybavovanie osobných návštev občanov (stránok) sú stanovené v štandardnom režime. Štandardné úradné hodiny nájdete tu: https://www.banm.sk/kontakt/.
- Pri vybavovaní požiadaviek občanov budú uprednostňované bezkontaktné spósoby (napr. elektronická komunikácia, telefonická kornunikácia, písomná forma).
- Pri osobnej návšteve občanov prednostne využívat‘ priestory vstupnej haly miestneho úradu a v prípade potreby prítornnosti občanov v iných priestoroch miestneho úradu podl‘a možnosti telefonicky dohodnút‘ termín stretnutia, zabránit‘ zbytočnérnu zhromažd‘ovaniu l‘udí v priestoroch budovy miestneho úradu a prísne dodržiavat‘ všetky hygienicko-epidemiologické zásady (nosenie respirátorov FFP2,
dezinfekcia rúk, vetranie priestorov a pod.).

Ďakujeme za pochopenie.


Vytvorené: 07.05.2021 13:23, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore