Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Od 5. augusta do 1. septembra sa bude opravovať cesta na Tomášikovej ulici

Od 5. augusta do 1. septembra sa bude opravovať cesta na Tomášikovej ulici
01.08.2019 - Hlavné mesto SR Bratislava plánuje od pondelka 5. 8. 2019 začať opravovať Tomášikovu ulicu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v úseku od Vajnorskej po križovatku pri Slovenskej sporiteľni. Opravovať bude obidva jazdné pruhy - postupne jeden po druhom, t.j. premávka v tomto smere bude zabezpečená. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 1. 9. 2019. Ďakujeme za pochopenie. 


Vytvorené: 01.08.2019 12:48, Borčin Ján