Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Od 5. augusta do 1. septembra sa bude opravovať cesta na Tomášikovej ulici

Od 5. augusta do 1. septembra sa bude opravovať cesta na Tomášikovej ulici
01.08.2019 - Hlavné mesto SR Bratislava plánuje od pondelka 5. 8. 2019 začať opravovať Tomášikovu ulicu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v úseku od Vajnorskej po križovatku pri Slovenskej sporiteľni. Opravovať bude obidva jazdné pruhy - postupne jeden po druhom, t.j. premávka v tomto smere bude zabezpečená. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 1. 9. 2019.
  • Celkovo sa jedná o opravu cca 5030 m2 komunikácie.
  • Pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3.5 m predstavuje dĺžka opravy cca 1437 m jazdného pruhu.
  • Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky (11 cm) a položení nového asfaltového krytu.
  • Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.
Ďakujeme za pochopenie. 


Vytvorené: 01.08.2019 12:48, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore