Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Od 4. novembra začne Nové Mesto vyznačovať parkovacie miesta v pilotnej zóne Tehelné pole

Od 4. novembra začne Nové Mesto vyznačovať parkovacie miesta v pilotnej zóne Tehelné pole
29.10.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto oznamuje, že v týždni od pondelka 4. novembra 2019 začnú pracovníci EKO-podniku VPS s obnovou vodorovného dopravného značenia na komunikáciách určených na regulované parkovanie vozidiel v pilotnej zóne Tehelné pole. Ide o komunikácie ohraničené ulicami Vajnorská-Bajkalská-Trnavská. O presných termínoch, počas ktorých bude vyznačovanie na predmetných komunikáciách realizované, vás budeme informovať na stránke mestskej časti www.banm.sk, ako aj prostredníctvom informačných letákov v dotknutých lokalitách.


Vytvorené: 30.10.2019 09:44, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore