Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Od 24. marca prestáva až do odvolania premávať električka č. 7

Od 24. marca prestáva až do odvolania premávať električka č. 7
23.03.2020 - Vzhľadom na výrazne nižší počet cestujúcich, ktorí dochádzajú regionálnymi vlakmi a autobusmi do Bratislavy zaniká aktuálne podľa Dopravného podniku Bratislava význam špičkovej posilovej električkovej linky 7 na Račianskej radiále. Táto linka preto bude od utorka 24. 3. 2020 do odvolania zrušená. ‚‚Na linku 3, ktorá premáva v intervale každých 5 minút, sú naďalej nasadzované naše najkapacitnejšie električky a poskytujú dostatočný priestor pre aktuálne počty cestujúcich. Pre cesty na Hlavnú stanicu odporúčame prestup na autobusové a trolejbusové linky na Račianskom mýte,“ informuje bratislavský Dopravný podnik.
Ďakujeme za pochopenie.


Vytvorené: 23.03.2020 12:27, Borčin Ján