Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ochranné stavby civilnej ochrany (CO kryty)

Priestory Ochranných stavieb civilnej ochrany sa nachádzajú v suteréne obytných domov bez okien.   
 
Podmienky prenájmu:
  • priestory nesmú slúžiť na komerčné účely, reštaurácie, predaj rýchlo obrátkového tovaru
  • v priestoroch nesmú byť uskladnené chemikálie, alebo iné podobné prchavé a inak nebezpečné  látky
  • v priestoroch sa nesmie meniť podlahové riešenie, búrať a zasahovať do konštrukcie daného priestoru
  • priestory je v prípade hroziaceho útoku/nebezpečenstva nutné vysťahovať do 12-tich hodín
  • v priestoroch sa nesmie zasahovať do filtračno-ventilačných zariadení a daného vybavenia ktoré sa nachádza v priestoroch 
Cena nájmu bola miestnym zastupiteľstvom schválená na 20€/m²/rok.
 
Kontakt: 
Mgr. Mária Mäsiarová
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 144
e-mail: maria.masiarova@banm.sk
 

CO kryt Americká 3 - 92,95 m²


CO kryt Belehradská 6 - 90,98 m²


CO kryt Družstevná 5 - 111,61 m²


CO kryt Družstevná 7 - 158,2 m²


CO kryt Halašova 36 - 87,9 m²


CO kryt Jiskrova 6 - 93,4 m²


CO kryt Kraskova 2 - 97,32 m²


CO kryt Kraskova 10 - 90,15 m²


CO kryt Legerského 2 - 92,5 m²


CO kryt Legerského 6 - 92,5 m²


CO kryt Ľubľanská 4 - 92,95 m²


CO kryt Plzenská 11 - 108,1 m²


CO kryt Račianska 2 - 172,6 m²


CO kryt Račianska 10 - 114,58 m²


CO kryt Račianska 11 - 93,5 m²


CO kryt Račianska 12 - 276,42 m²


CO kryt Račianska 31 - 99,81 m²


CO kryt Račianska 35 - 113,14 m²


CO kryt Račianska 39 - 101,2 m²


CO kryt Račianska 47 - 143,29 m²


CO kryt Račianska 51 - 140,6 m²


CO kryt Sibírska 27 - 70,85 m²


CO kryt Sibírska 28 - 92,7 m²


CO kryt Sibírska 36 - 92,5 m²


CO kryt Šuňavcova 11 - 92,9 m²


CO kryt Teplická 15 - 210,4 m²


CO kryt Trnavská 23 - 101,7 m²


 


Vytvorené: 20.06.2014 11:00, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore