Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Obytný súbor GRAND KOLIBA

Názov akcie: Obytný súbor GRAND KOLIBA
Navrhovateľ: GRAND KOLIBA, s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava
Zámer: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-grand-koliba

Konanie podľa Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA)
  1. Informácia občanom o rozhodnutí o neposudzovaní zmeny navrhovanej činnsoti v zmysle Z. č. 24/2006 Z. z. zo dňa 18.08.2017
  2. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 11.07.2017


Vytvorené: 12.07.2017 06:30, webman
Hore
Hore
Hore