Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Obytný blok Družstevná a Vajnorská

Obytny_blok_Druzstevna_02V priestore ulíc Vajnorská, Družstevná, Stará pracháreň, Trnavská sa nachádza bloková stavba 5-poschodových podpivničených domov s obývateľným podkrovím z dvadsiatych rokov 20.storočia s veľkým dvorom štvorcového pôdorysu. Jednoduchá dvorová fasáda je oživená poloblúkovým otvorom loggií. Obytný blok predstavuje príklad kvalitnej blokovej zástavby mesta v medzivojnovom období.


Vytvorené: 26.01.2012 21:49, Tettinger Marek