Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Obnova ihriska na Thurzovej ulici

Detské ihrisko na Thurzovej ulici využívajú obyvatelia a obyvateľky okolia na voľnočasové aktivity a šport, ale najmä ako hraciu plochu pre deti. Stav ihriska je potrebné zlepšiť. Mestská časť v minulosti vykonala kroky vedúce k obnove ihriska, v roku 2018 bola pripravená krajinno-architektonická štúdia, ktorá vychádzala z podnetov obyvateľov získaných v participatívnom procese.
thurzova

Od prípravy štúdie ubehlo niekoľko rokov. Požiadavky či predstavy obyvateľov o tomto verejnom priestore sa mohli medzičasom zmeniť. Z tohto dôvodu projekt opäť otvárame, aby sme overili, či naďalej dokáže priniesť to, čo obyvatelia očakávajú.

Cieľom aktivít, ktoré chceme vyvinúť v najbližších týždňoch, je získať názor obyvateľov na pôvodný návrh rekonštrukcie ihriska na Thurzovej ulici. Chceme zistiť, ako sa od roku 2018 zmenilo využívanie ihriska, ako aj potreby obyvateľov. Na základe získaných poznatkov budeme vedieť vyhodnotiť, či sa pôvodný návrh naďalej stretáva s potrebami obyvateľov a realizácia rekonštrukcie by priniesla očakávaný prínos.

Čo nás čaká:

 • Predstavenie štúdie architektov z roku 2018

S návrhom architektov sa môžete oboznámiť nižšie. Verejná prezentácia za účasti vedenia mestskej časti a autorov štúdie sa uskutočnila 16. mája 2024 o 17:30 priamo na ihrisku Thurzova. Na podujatí tvorcovia predstavili návrh, následne sa uskutočnila diskusia.

 • Zber podnetov k vyhotovenému návrhu architektov

Názor na štúdiu môže verejnosť vyjadriť prostredníctvom online dotazníka. Zber pripomienok beží do 7. júna 2024.

Vaše podnety môžete zaslať cez online dotazník zverejnený TU.

 • Aktualizácia návrhu a vytvorenie finálnej projektovej dokumentácie

Po zbere podnetov dôjde k ich vyhodnoteniu a následnej aktualizácii návrhu rekonštrukcie architektmi. 

 • Predstavenie aktualizovaného projektu

Nový projekt bude predstavený verejnosti. 

Odpovede na ďalšie otázky

Kedy dôjde k rekonštrukcii ihriska na Thurzovej?

Momentálne sa nachádzame v prípravnej fáze, keď chceme vyhodnotiť, či návrh rekonštrukcie z roku 2018 dostatočne pokrýva súčasné požiadavky obyvateľov. Bez tejto fázy nie je vhodné v zámere rekonštrukcie pokračovať, pretože s výsledkom nemusia byť obyvatelia spokojní.

Koľko bude rekonštrukcia ihriska stáť?

Bez finálnej projektovej dokumentácie nie je možné stanoviť cenu projektu. Na realizáciu rekonštrukcie chce mestská časť využiť externé zdroje (eurofondy). Projekt rekonštrukcie chceme pripraviť tak, aby bolo možné čerpať z rôznych výziev. Preto súčasťou zámeru obnovy lokality nebude len samotná rekonštrukcia ihriska, ale aj ďalšie zásahy ako napríklad vodozádržné opatrenia, zvýšenie bezpečnosti a iné. 

Kto pripraví projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ihriska

Návrh rekonštrukcie a projektovú dokumentáciu pripravuje architektonické štúdio GRAU. Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ihriska na Thurzovej je podmienkou kolaudácie projektu Green Corner.  

Ihrisko Thurzova – krajinno-architektonická štúdia

Návrh rekonštrukcie vychádzal z požiadaviek obyvateľov sformulovaných v participatívnom procese. Odráža najmä požiadavky pre detské ihrisko, ktoré by malo poskytnúť priestor na hru deťom rôznych vekových kategórií, ako aj priestor pre stretávanie sa obyvateľov, vrátane psičkárov. 

Ústredným bodom návrhu je rekonštrukcia už existujúceho detského ihriska. Návrh ďalej pracuje aj s okolím a snaží sa priniesť funkciu do už existujúcich, ale nevyužívaných plôch.

Čo návrh prináša:

 • Výmena povrchov a herných prvkov na detskom ihrisku – asfalt bude vymenený takzvaným hracím kobercom. Jeho výrazná farebnosť jasne vymedzuje hraciu zónu pre deti.
 • Doplnenie workout zóny vo forme subtílnej konštrukcie z oceľových trubiek.
 • Prístrešok, ktorý poskytne priestor na sedenie a ochranu pred slnkom či dažďom.
 • Zachovanie betónového múrika, ktorý je obľúbený medzi deťmi. V rámci tohto priestoru vzniká miesto na loptové hry. Doplnením pletiva po stranách zabránime vylietavaniu lopty.
 • Úpravou prispôsobíme chodníky tak, aby ich deti mohli ľahšie využívať ako bicyklový okruh.
 • Multifunkčné športové ihrisko na mieste asfaltovej plochy pri budove UK. Doplnením pletiva po stranách zabránime vylietavaniu lopty.
 • Prepojenie multifunkčného športového ihriska a detského ihriska mlatovým chodníkom. Po jeho stranách môžu byť doplnené lavičky, odpadkové koše a nízke osvetlenie.
 • Rozšírenie námestia severne od detského ihriska. Asfaltový povrch bude nahradený vodopriepustným mlatovým povrchom. Vznikne tu multifunkčný priestor, kde bude možné hrať petang alebo zorganizovať detskú oslavu. 
 • Pitná fontánka

Celý návrh si môžete pozrieť TU.


Máte otázky?

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na hovorca@banm.sk
f0760d22_11
f0760d22_3
f0760d22_4Posledná aktualizácia: 29.05.2024 14:53
Hore
Hore
Hore