Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Obecné byty a nebytové priestory

Čo vybavíte

Oddelenie správy majetku a vnútornej správy miestneho úradu zabezpečuje správu obecných bytov a nebytových priestorov.

Žiadosť o pridelenie bytu
Výmena bytu

Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Viac informácií:

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie

U koho vybavíte

Dagmar Faktorová
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 318
e-mail: dagmar.faktorova@banm.sk

Prevod obecných bytov a nebytových priestorov


Prevod obecných bytov a nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

Čo potrebujete U koho vybavíte

Dagmar Faktorová
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 318
e-mail: dagmar.faktorova@banm.sk        


Trvalý a prechodný pobyt v nájomnom byte

Čo potrebujete

U koho vybavíte

Jana Polívková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail: jana.polivkova@banm.sk

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  
 


Vytvorené: 24.01.2012 10:12, Borčin Ján