Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Obecné byty a nebytové priestory

Čo vybavíte
 

Žiadosť o pridelenie bytu
Výmena bytu

Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie)
  • Žiadateľ môže požiadať o pridelenie bytu, alebo výmenu bytu na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a zdôvodnenie žiadosti.
Viac informácií:

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie

U koho vybavíte

Ing. Terézia Straková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: terezia.strakova@banm.sk

Barbora Hrubá - referent pre bytovú agendu
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail:barbora.hruba@banm.sk

Prevod obecných bytov a nebytových priestorov


Prevod obecných bytov a nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

Čo potrebujete U koho vybavíte

Ing. Terézia Straková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: terezia.strakova@banm.sk   

Barbora Hrubá - referent pre bytovú agendu
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail:barbora.hruba@banm.sk


Trvalý a prechodný pobyt v nájomnom byte

Čo potrebujete

U koho vybavíte

Barbora Hrubá - referent pre bytovú agendu
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail:barbora.hruba@banm.sk

Ing. Terézia Straková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: terezia.strakova@banm.sk

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  
 


Vytvorené: 24.01.2012 10:12, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore