Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Občania, ktorí sa vrátili od 13. marca zo zahraničia, musia zostať 14 dní v karanténe. Platí to aj pre ľudí z ich spoločnej domácnosti

Občania, ktorí sa vrátili od 13. marca zo zahraničia, musia zostať 14 dní v karanténe. Platí to aj pre ľudí z ich spoločnej domácnosti
19.03.2020 - Úrad verejného zdravotníctva SR z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné: Opatrenie (povinná domáca izolácia) sa nevzťahuje na: Bližšie informácie k tomu, ako sa majú uvedené osoby počas výkonu práce preventívne chrániť a čo robiť v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID-19, možno nájsť tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_karantenne_ucinne_od_19.03.2020.pdf.

Opatrenie (povinná domáca izolácia) sa rovnako nevzťahuje na: Termín účinnosti tohto opatrenia je od 19.3.2020 od 6.00 h do odvolania. 


Vytvorené: 19.03.2020 15:37, Borčin Ján