Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

O vianočný príspevok treba požiadať do 31. októbra

01.10.2019 - Už osemnástykrát poskytne mestská časť Bratislava-Nové Mesto jednorazovú finančnú výpomoc k vianočným sviatkom obyvateľom v zlej sociálnej situácii.
Túto pomoc môžu získať rodiny s deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, rodiny, ktoré majú deti zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, a obyvatelia určení podľa Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (čl. V písm. b). Po požiadaní môžu túto výpomoc získať obyvatelia, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ako aj osamelí dôchodcovia s nízkym dôchodkom – tak ako v minulom roku.
Žiadosť o vianočný príspevok sa podáva na oddelení sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1., kde dostanete aj príslušné tlačivo a získate viac informácií o tom, kto má nárok na tento príspevok (v kanceláriách č. 309 a 307 na 3. poschodí, tel. č. 49 253 529, 49 253 130).
Obyvatelia, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, doložia potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (Vazovova 7/A, Bratislava) o poskytovaní tejto pomoci a osamelí dôchodcovia doklad o výške dôchodku na rok 2019. Hranica dôchodku na poskytnutie tejto výpomoci v roku 2019 je určená do výšky 400 eur.
Úradné hodiny sú v pondelok a v stredu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod. a v piatok od 8.00 do 12.00 hod. Žiadosti je potrebné podať najneskôr do 31. októbra 2019. Tlačivá žiadostí sú zverejnené aj na stránke www.banm.sk (sociálne príspevky pod bodom 7): www.banm.sk/socialne-prispevky/.


Vytvorené: 18.10.2019 08:24, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore