Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

O novomestské školy rastie záujem, rodičia prihlásili 559 detí

O novomestské školy rastie záujem, rodičia prihlásili 559 detí
12.04.2018 - O základné školy z bratislavského Nového Mesta je čoraz väčší záujem. Počas aprílového zápisu nových prvákov zapísali rodičia do ôsmich novomestských škôl 559 detí. „V porovnaní s minulým rokom je to o 18 prváčikov viac. Tento nárast nás veľmi teší. Je potvrdením vysokej úrovne našich škôl, ktoré sa nám v posledných rokoch podarilo všetky zrekonštruovať, zmodernizovať a dnes tak okrem kvalitného vzdelávania ponúkajú žiakom aj krajšie a bezpečnejšie prostredie,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý. Medzi zapísanými prvákmi je 290 chlapcov a 269 dievčat.
Najväčší záujem bol už tradičnej o Základnú školu Za kasárňou (152 prvákov) ), ktorá je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov. Povinná je nemčina už od 1. ročníka a angličtina od 3. ročníka. Veľký záujem je aj o Základnú školu Jeséniova (71 prvákov), ktorá sa profiluje ako škola rodinného typu, pričom od 1. ročníka sú povinné dva cudzie jazyky (anglický a nemecký) a v rámci hudobnej výchovy sa na prvom stupni vyučuje hra na flautu. O tretiu priečku sa delia Základná škola Cádrova (69 prvákov), ktorej žiaci dosahujú výborné výsledky v celoslovenských testoch a Základná škola Sibírska (69 prvákov), ktorá ponúka vyučovanie anglického jazyka a formou krúžkovej činnosti vyučovanie nemeckého jazyka, s možnosťou účasti native lektorov.
Podľa počtu zapísaných detí školy plánujú otvoriť 20 tried. Viac ako štyri stovky zapísaných prvákov pochádzajú priamo z bratislavského Nového Mesta. Vyše sto detí bude dochádzať z ostatných mestských častí Bratislavy a štyridsať dokonca z miest a obcí mimo hlavného mesta.

 


Vytvorené: 12.04.2018 11:06, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore