Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novomestská bezplatná právna poradňa pomohla už 1500 klientom

Novomestská bezplatná právna poradňa pomohla už 1500 klientom
10.10.2018 - Právna poradňa, ktorú už piaty rok prevádzkuje mestská časť Bratislava – Nové Mesto pre svojich občanov, pomohla už jubilejnému 1500. klientovi. Poradňa je otvorená dvakrát v týždni a Novomešťania ju môžu využívať bezplatne. Najčastejšie sa chodia poradiť pri problémoch týkajúcich sa občianskeho práva (najmä vysporiadania majetku či dedičského konania), zákona o rodine (napríklad v otázke výživného) či Zákonníka práce. „Služby bezplatnej právnej poradne využívajú všetky vekové kategórie. Sme radi, že môžeme podať pomocnú ruku Novomešťanom, ktorí sa často nie vlastnou vinou dostanú do problémov, no nemajú peniaze na drahé právne poradenstvo,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Bezprostredným impulzom pre vznik bezplatnej právnej poradne v roku 2013 bol nárast sťažností hlavne starších občanov z mestskej časti na ataky tzv. „šmejdov“, ktorí pod rozličnými zámienkami nútili občanov uzavrieť nevýhodné a predražené obchody, hlavne na spotrebný tovar, často pod fyzickým nátlakom, resp. sťažnosti na poskytovanie nevýhodných finančných pôžičiek s premrštenou úrokovou sadzbou. Podľa JUDr. Františka Chamulu z právneho oddelenia Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto sa v oblasti ochrany spotrebiteľa situácia zlepšila. „Pomohla tomu prevencia, ale aj zmena legislatívy. Ľudia sú už ostražitejší,“ hovorí František Chamula. Klienti podľa neho požadujú najmä praktické vysvetlenie ich problému, zorientovanie v právnej veci a naznačenie správneho postupu v konkrétnej veci.
Bezplatná právna poradňa je k dispozícii občanom Nového Mesta dvakrát v týždni v budove Miestneho úradu na Junáckej č. 1: v pondelok od 13.00 do 17.00 hod. a v stredu od 9.00 do 12.00 hod. Kancelária neposkytuje poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje klientov v konaniach na súdoch.


Vytvorené: 18.10.2018 14:36, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore