Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

November

1. november
 • Sviatok
2. november
 • pracovná porada vedenia
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
3. november
 • obhliadka v teréne
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
 • obhliadka v teréne
4. november
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • Mestská rada
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie IMMOCAP
 • pracovné stretnutie investičné oddelenie
5. november
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka v teréne
8. november
 • PN
9. november
 • PN
10. november
 • PN
11. november
 • PN
12. november
 • PN
15. november
 • PN
16. november
 • PN
17. november
 • Sviatok
18. november
 • PN
19. november
 • Zoom magistrát
 • pracovné stretnute s občanom
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
22. november
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
23. november
 • vybavovanie úradných listín, pošty, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu
 • TVBA
24. november
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • MŠ Rešetková
 • pracovné stretnutie s občanom
25. november
 • vybavovanie úradných listín, pošty, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu
 • ŠFRB
26. november
 • vybavovanie úradných listín, pošty, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • MŠ Cádrová
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
29. november
 • dovolenka
30. november
 • dovolenka


Vytvorené: 08.11.2021 14:21, webman
Hore
Hore
Hore