Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

November 2020

3. november

 • pracovná porada s vicestarostami
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu

4. november

 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovná agenda a administratíva

5. november

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie – ekonomicke oddelenie
 • ZOOM – magistrát + dopravný podnik

6. november

 • obhliadka mestskej časti
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

9. november

 • pracovná porada k parkovaniu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti PARKIO
 • ZOOM – primátor parkovanie

10. november

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • Miestna rada
 • vybavovanie agendy starostu

11. november

 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovná porada socialné oddelenie
 • pracovná agenda a administratíva
 • pracovné stretnutie Ekopodnik

12. november

 • Mestská rada
 • Pracovné stretnutie s vicestarostami
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Innovatrics
 • ZOOM – magistrát + dopravný podnik

13. november

 • ZOOM – pani Šebejová
 • pracovné stretnutie – Dobrá skrinka
 • pracovné stretnutie k parkovaniu
 • ZOOM so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s vedúcou právneho oddelenia
 • vybavovanie agendy starostu

16. november

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

18. november

 • pracovné stretnutie s vicestarostami
 • pracovné stretnutie k parkovaniu
 • ZOOM – magistrát + dopravný podnik
 • pracovné stretnutie OZ Bunkre
 • pracovné stretnutie s poslancami

19. november

 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Orange
 • pracovné stretnutie s poslancami

20. november

 • Regionálne Združenie
 • vybavovanie agendy starostu

23. november

 • obhliadka priebehu rekonštrukcií v teréne
 • pracovné stretnutie s vicestarostami
 • pracovné stretnutie k parkovaniu
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Compass
 • pracovné stretnutie s občanom

24. november

 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovné stretnutie v teréne
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s poslancami
 • pracovné stretnutie s poslancami

25. november

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riadiťelom ZŠ Kalinčiakova
 • pracovné stretnutie – inžiniering
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie so zástupcom VÚZ

26. november

 • pracovné stretnutie k parkovaniu
 • pracovné stretnutie k cyklotrasám
 • pracovné stretnutie s poslancami

27. november

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Sibírska
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

30. november

 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s prednostom
 • pracovné stretnutie UKASP
 • obhliadka mestskej časti


Vytvorené: 09.11.2020 15:21, webman
Hore
Hore
Hore