Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Nové Mesto zmapovalo viac ako 13-tisíc stromov, pozná ich zdravotný stav

Nové Mesto zmapovalo viac ako 13-tisíc stromov, pozná ich zdravotný stav
21.12.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dokončila v týchto dňoch prvú fázu pasportu verejnej zelene, ktorý zverejnila na svojom mapovom portáli mapy.banm.sk: https://banm.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=da4912d9e39649ce8a94bc94da17ba7d Vďaka tomu sa môže každý záujemca na mape pozrieť, kde presne aký strom rastie. „Inventarizáciou prešlo viac ako trinásť tisíc stromov a viac ako tisíc krov a skupín krov,“ informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Tohoročná inventarizácia trvala od polovice mája do novembra. Jej výsledkom nie je len základné zmapovanie stromov, ale aj detailné informácie o ich zdravotnom stave.
Pasport mestskej časti pomôže lepšie spravovať a udržiavať verejnú zeleň. Bude slúžiť nielen na kvalitnejšiu údržbu zelene, ale aj efektívnejšiu starostlivosť, pretože umožní lepšie sledovanie zdravia jednotlivých stromov a lepšie plánovanie novej výsadby. „Pasport zelene je strategický materiál, vďaka ktorému každý Novomešťan a každá Novomešťanka budú mať detailné informácie o tom, kde aký strom rastie. A v konečnom dôsledku je to nástroj na optimalizáciu nákladov na prevádzku, údržbu a rozvoj majetku mestskej časti,“ zdôraznil starosta Rudolf Kusý.
V tejto chvíli je spracované takmer celé katastrálne územie Nové Mesto hlavne v zastavanom území. Inventarizáciou prešli všetky materské a základné školy. Ďalšia fáza pasportu zelene bude pokračovať na jar na Kramároch a v priebehu roka by malo byť dokončené katastrálne územie Vinohrady.
Momentálne pracujeme na vývoji GIS aplikácie na údržbu zelene, ktorá uľahčí lepšiu individuálnu starostlivosť o zeleň. Aplikácia by mala fungovať medzi miestnym úradom a EKO-podnikom VPS, ktorý pre nás vykonáva údržbu v teréne,“ informoval Peter Kollárik, GIS koordinátor z oddelenia životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. Vďaka tejto aplikácii bude pasport zelene neustále aktuálny, pretože pracovníci technických služieb doň zaznamenajú práce, ktoré urobili – či už to budú orezy, alebo výsadba nových stromov.


Vytvorené: 21.12.2021 13:07, Borčin Ján