Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Nové Mesto zabezpečilo letný pobyt pre 13 detí zo sociálne slabších rodín

Nové Mesto zabezpečilo letný pobyt pre 13 detí zo sociálne slabších rodín
29.07.2019 - Nie každé dieťa má to šťastie prežiť prázdniny na peknej dovolenke. Aj preto sa naša mestská časť každý rok snaží spríjemniť leto deťom zo sociálne slabších rodín a vezme ich na týždenný pobyt do niektorého zo slovenských rekreačných stredísk. Je tomu tak aj tento rok. Práve včera odcestovalo 13 novomestských detí na Duchonku do rekreačnej oblasti Prašice, kde strávia časť prázdnin v príjemnom prostredí a s množstvom aktivít.
Pobyt detí prerokovala aj komisia sociálnych vecí novomestského miestneho zastupiteľstva a odporučila účasť 16 detí. Tri deti, žiaľ, pred odchodom ochoreli, a tak na pobyt odcestovali nakoniec trinásti. Cena jedného poukazu je 175 eur. Finančné prostriedky na tento účel (celkovo 2275 eur) sú v súlade so schváleným rozpočtom mestskej časti na rok 2019.


Vytvorené: 29.07.2019 10:14, Borčin Ján