Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto sa pripája k zberu kuchynského bioodpadu. Od 18. júla začne distribúcia zberných balíčkov

Nové Mesto sa pripája k zberu kuchynského bioodpadu. Od 18. júla začne distribúcia zberných balíčkov
07.07.2022 - V termíne od 18. júla do 13. augusta 2022 bude spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) distribuovať domácnostiam v Novom Meste zberné nádoby a kompostovateľné vrecká pre kuchynský bioodpad. Vďaka tomu sa uvoľní miesto v známych čiernych kontajneroch.Vedeli ste, že bioodpad v nich zaberá až štvrtinu miesta?

Každá domácnosť dostane bezplatne jeden 10-litrový odvetrávaný kuchynský košík (rodinné domy aj 20-litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“), 150 certifikovaných kompostovateľných vreciek na 12 mesiacov (2 – 3 na týždeň) a informačný leták. Domácnostiam v rodinných domoch bude OLO roznášať tieto balíčky od dverí k dverám a bude ich o čase distribúcie vopred informovať SMS-kou. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.
V prípade rodinných domov, ak nie ste poplatníkom, je potrebné povereným pracovníkom OLO predložiť splnomocnenie od poplatníka (nemusí byť potvrdené notárom). Vzor splnomocnenia nájdete tu: https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2022/02/splnomocnenie_KBRO.pdf Distribúcia v bytových domoch prebehne v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov bude OLO balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu odovzdávať na určených miestach pred bytovkami. Obyvatelia budú informovaní o čase a mieste distribúcie oznamom na vchodových dverách do bytovky. V prípade bytových domov, ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí, keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Povereným pracovníkom OLO nájomnú zmluvu ani splnomocnenie predkladať nemusí.

Ak si nemôžete prevziať balíček počas distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť v distribučných centrách v týchto termínoch:
Čas distribúcie Dátum Distribučné centrum 
od 10 do 17 hod. sobota 23. júl 2022 Ul. Višňova č. 2
od 10 do 17 hod. sobota 23. júl 2022 Pri Amfiteátri Kuchajda
od 10 do 17 hod. sobota 30. júl 2022 Pred hlavným vstupom do Kauflandu, MČ Nové Mesto – ul. Trnavská cesta
od 10 do 17 hod. sobota 30. júl 2022 Ul. Hálkova – ul. Považská - park oproti hasičom
od 10 do 17 hod. sobota 6. august 2022 Ul. Račianska – ul. Teplická, park pri kostole
od 10 do 17 hod. sobota 6. august 2022 Pri parku Jama – na rohu ulíc ul. Odbojárov a Kalinčiakova
od 10 do 17 hod. sobota 13. august 2022 Nobelova pri č. 3/A, zeleň pri obchodnom dome ( parc. č. 13433/1, k.ú. N.M.)
od 10 do 17 hod. sobota 13. august 2022 Trnavské mýto – pri zastávke MHD v smere  Hlavná stanica
Všetky potrebné informácie sa Novomešťania dozvedia od vyškoleného personálu spoločnosti OLO pri osobnom prevzatí.

Ako triediť bioodpad?

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10-litrovom kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia do 20-litrovej hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20-litrovú zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7.00 hod. Obyvatelia domov tak môžu efektívne kombinovať zber aj kompostovanie. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu. Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu – nemali by ste ich kompostovať doma.

V každom prípade nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad, tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Hnedá nádoba na záhradný bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú odlíšené nálepkami.
Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10-litrovom kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 120-litrovej alebo 240-litrovej hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený na stránke www.olo.sk/kbro. V období od začiatku marca do konca novembra to bude 2-krát do týždňa a od začiatku decembra do konca februára 1-krát do týždňa. Záhradný bioodpad bude tak ako doteraz vyvážaný sezónne od marca do novembra 1-krát za dva týždne.

Na čo si dať pozor

Kuchynský bioodpad začnite triediť najskôr týždeň pred prvým zberom, predídete tak jeho zápachu a vytekaniu zo zberného košíka.

ČO PATRÍ DO BIOODPADU:

separ1

Keďže odpad sa vhadzuje do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú, čím sa predchádza tvorbe zápachu. Odpad teda nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. Je vhodné držať ho pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a uchovávať v tme. S cieľom vyhnúť sa nepríjemnému zápachu v domácnosti, odporúčame jeho včasné vynášanie. Nemusíte čakať, kým bude vrecko plné.

V prípade, že doň vhadzujete potraviny živočíšneho pôvodu (kosti, zvyšky mäsa), odporúčame ich najprv zabaliť do novinového (nie letákového!) papiera, aby sa zachytili vlhkosť a zápach. Potraviny s vysokým obsahom vody (napríklad dyňa či melón) odporúčame vyhadzovať v kompostovateľných vreckách do vonkajších zberných nádob čo najskôr. Tekutý odpad do kompostovateľných vreciek nedávajte. Ak budete napríklad vyhadzovať polievku, odporúčame ju najprv scediť, pevnú časť vhodiť do košíka na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad a tekutú zložku vyliať do výlevky. Potraviny ako jogurty, smotana a pod. môžete vyhadzovať v malých množstvách. Ak by mal košík obsahovať potraviny, ktoré môžu zvyšovať vlhkosť, odporúčame ho podložiť kúskom kartónu, ktorý vlhkosť zachytí.

ČO NEPATRÍ DO BIOODPADU:

separ2Všetky dôležité informácie budú na webovej stránke http://www.olo.sk/kbro, kde nájdete aj najčastejšie otázky a odpovede. V prípade ďalších otázok môžete tiež kontaktovať zákaznícke centrum spoločnosti OLO na 02/50 110 550 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk.

Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a staňte sa súčasťou prechodu na cirkulárnu ekonomiku. Chráňte tak spolu s nami životné prostredie znížením objemu zmesového odpadu v našom meste. ĎAKUJEME!


Vytvorené: 02.03.2023 16:09, webman
Hore
Hore
Hore