Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto má vyrovnaný rozpočet, najviac peňazí pôjde na školstvo

Nové Mesto má vyrovnaný rozpočet, najviac peňazí pôjde na školstvo
13.02.2018 -

Viac peňazí na obnovu škôl a škôlok, investície do revitalizácie ihrísk, športovísk či parkov. S tým všetkým počíta rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018, ktorý dnes schválilo jej miestne zastupiteľstvo.
Nové Mesto bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom – s takmer 25,6 milióna eur. Ten je v porovnaní s minuloročným, nižší o 0,7 milióna eur. „Vlani totiž mestská časť realizovala viacero veľkých projektov, v rámci ktorých sme vybudovali nové parky Gaštanica a Jama, zrekonštruovali sme park na Bielom kríži, prípadne sme na ZŠ Jeséniova vybudovali krásnu drevenú nadstavbu,“ vysvetlil rozdiel starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Bežné príjmy na tento rok predstavujú 21,7 milióna eur a výdavky 20,7 milióna eur. Kapitálové výdavky sú naplánované v objeme 4,8 milióna eur, pričom rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami sa pokryje z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania a z príjmov z poplatku za rozvoj.
V kapitálových aj bežných výdavkoch už tradične ide najviac peňazí na vzdelávanie – na chod škôl a na ich rekonštrukciu spolu 12,5 milióna eur. „V predloženom návrhu na rok 2018 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií,“ vysvetlila vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto Jana Ondrová. V súlade s tým mestská časť hospodári bez dlhov a ani v tomto roku nemá v pláne sa zadlžovať.
Všetky základné a materské školy v Novom Meste prešli za posledné roky výraznou rekonštrukciou. Aj tento rok plánuje mestská časť investovať do ich obnovy a zlepšovania podmienok pre deti i pedagógov. Na rekonštrukciu ďalších škôl a predškolských zariadení, vrátane jedální a školských ihrísk vyčlenila mestská časť 2,5 milióna eur – Základná škola na Sibírskej ulici napríklad dostane novú strechu, v škôlke na Osadnej dostanú nové rozvody a toalety.
Príspevková organizácia mestskej časti EKO-podnik VPS, ktorá zabezpečuje letnú a zimnú údržbu ciest, chodníkov, detských ihrísk či areálu Kuchajda, dostane na fungovanie príspevok vo výške 2,7 milióna eur.
Na výstavbu a opravy miestnych komunikácií, vrátane cyklociest je určených 900 tisíc eur. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, schodísk, opravy vpustov, sitá na vpusty, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty a cyklochodníky.  Ďalších 206 tisíc eur je určených na revitalizáciu detských ihrísk na Hostinského, v Dimitrovke a Mierovej kolónii, ako aj na vybudovanie dopravného ihriska na Legerského. Peniaze sú pripravené aj na rekonštrukciu Školak klubu a športovísk na Kominárskej, Jelšovej a pri ZŠ Česká a revitalizáciu vnútrobloku Skalická.
Viac ako 140 tisíc eur je určených na jednorazové dávky v hmotnej núdzi a na príspevky pri narodení dieťaťa.
Na prevádzku ôsmich denných centier seniorov, komunitného centra na Ovručskej a sociálnej výdajne je vyčlenených 200 tisíc eur, na opatrovateľskú službu pôjde viac ako 210 tisíc eur.
V rozpočte na tento rok sa naďalej počíta s podporou pre Rodinné centrum Kramárik, ktoré dostane príspevok viac ako 14 tisíc eur. Podporu dostane aj Rodinné centrum Kominárka – 9 tisíc eur. Novomestský športový klub dostane príspevok 15 tisíc eur. Knižnica v Cvernovke, ktorá sídli v budove bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej, dostane podporu 5 tisíc eur. Občianske združenie Kresťania v meste, ktoré sa sústreďuje na pomoc ľuďom bez domova, získa tento rok podporu 4500 eur. Na podporu ďalších občianskych združení, ktoré o to v priebehu roka môžu požiadať, je v rozpočte vyčlenená čiastka 50 tisíc eur.
Súčasťou rozpočtu Nového Mesta je aj participatívny rozpočet, v rámci ktorého môžu o použití časti prostriedkov rozhodovať priamo občania. Na realizáciu občianskych projektov, ako aj na investičné akcie participatívneho rozpočtu je vyčlenených viac ako 55 tisíc eur. 

 Vytvorené: 15.02.2018 08:48, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore