Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto má prebytkový rozpočet na rok 2021, hlavnou prioritou opäť školstvo

Nové Mesto má prebytkový rozpočet na rok 2021, hlavnou prioritou opäť školstvo
20.01.2021 - Bratislavské Nové Mesto bude v tomto roku hospodáriť s prebytkovým rozpočtom – s viac ako 30 miliónmi eur. Počíta s tým rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021, ktorý dnes schválilo jej miestne zastupiteľstvo.
Aj tento rok bude našou jasnou prioritou školstvo a vzdelávanie, na ktoré pôjde najviac peňazí – takmer polovica bežných a kapitálových výdavkov. Som rád, že aj napriek ťažkým časom, ktoré samospráva zažíva kvôli pandémii, môžeme počítať s ďalšími dôležitými investíciami do našich škôl a škôlok,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý.
V rámci modernizácie počíta Nové Mesto s výstavbou novej Materskej školy na Teplickej ulici. So stavebnými prácami by sa mohlo začať už na jar. Dôležité plány sa týkajú novej prístavby Základnej školy na Odborárskej, čím by došlo k potrebnému navýšeniu kapacít pre deti v tejto lokalite. Výrazne chce Nové Mesto tento rok investovať aj do Základnej školy na Kalinčiakovej, ktorú čaká rekonštrukcia tepelných rozvodov, výmenníkovej stanice a zateplenie budovy školy.
V prípade úspešných žiadostí o čerpanie eurofondov sa počíta aj s ďalšími projektami, ktoré prinesú viac miest pre deti: výstavba nových detských jaslí a škôlky na Vihorlatskej, či rozšírenie kapacít v Materskej škole na Legerského.
Ak Nové Mesto uspeje so svojou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, plánuje sa aj revitalizácia obľúbeného parku na Račianskom mýte, ktorého súčasťou búdu vodozádržné opatrenia, nová zeleň a povrch, či hracie prvky pre deti a športovcov. Nový park má vyrásť aj na Rozvodnej a Vlárskej.
V roku 2021 je naplánované aj odstránenie dvoch známych nefunkčných stavieb v Novom Meste – budovy bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studničke a nadchodu cez železničnú trať pri Palme, na ktorého mieste bude vybudovaný nový.
Rekonštrukcia čaká aj novomestskú Novú tržnicu – nová strecha aj schody, ktoré sú v havarijnom stave. Rekonštrukcia neobíde ani dolnú stanicu sedačkovej lanovky Kamzík-Železná studnička. EKO-podniku VPS, technickým službám Nového Mesta, boli schválené finančné prostriedky na nákup novej kosačky či prívesného vozíka na odvoz odpadu.
V oblasti sociálnej starostlivosti sa počíta s dvomi veľkými projektami. Prvým je zariadenie pre seniorov pri parku Jama na Kalinčiakovej so samostatným bývaním, druhým vybudovanie Centra včasnej intervencie na Makovického ulici, ktoré bude poskytovať služby a podporu rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi.


Vytvorené: 20.01.2021 15:28, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore