Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto hľadá odborných pracovníkov do oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Nové Mesto hľadá odborných pracovníkov do oddelenia územného konania a stavebného poriadku
22.08.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava

Počet obsadzovaných miest: 2

Mzdové podmienky: Základná zložka mzdy od 838,50€ do 1 006,50€ v závislosti od praxe uchádzača + osobné ohodnotenie do 600€ vzhľadom na skúsenosti uchádzača v danom odbore.

Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.

Náplň práce:
 • spracovávanie a vydávanie oznámení o uskutočnení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • spracovávanie podkladov a vydávanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí,
 • povoľovanie odstránení stavieb, ich zmien, terénnych úprav a zariadení,
 • vedenie konania o dodatočnom povolení stavby,
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
 • plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo stavebného zákona a zákona o správnom poriadku,
 • sprístupňovanie informácií, prešetrovanie sťažností občanov a právnických osôb.

Druh pracovného pomeru:
 • plný úväzok

Požadované vzdelanie:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebno-technickým zameraním (vhodné aj pre absolventov VŠ so stavebno-technickým zameraním)

Iné kritériá a požiadavky:
 • osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu,
 • prax na stavebnom úrade vítaná,
 • bezúhonnosť.
Predpokladaný termín nástupu:
 • október 2019/dohodou

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 15.09.2019 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3
alebo zuzana.lehocka@banm.sk

_________________________________________________________________________
*
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 22.08.2019 14:29, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore