Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nová cyklotrasa cez Zátišie spojí Vajnorskú ulicu s Račianskou. V najbližších dňoch ju začnú vyznačovať

Nová cyklotrasa cez Zátišie spojí Vajnorskú ulicu s Račianskou. V najbližších dňoch ju začnú vyznačovať
21.10.2019 - Vážení Novomešťania, milí susedia,
veríme, že postupným zlepšovaním verejných priestorov spolu spravíme Bratislavu lepším a príjemnejším miestom pre život. Jedným z krokov je bezpečnejšia cyklodoprava v meste. V stavebne dobudovaných obytných štvrtiach, ako je Zátišie a Ľudová štvrť nie je možné vybudovať nové oddelené cyklotrasy. V takýchto situáciách sa snažíme vytvárať cyklistické koridory vyznačením samostatného pruhu na existujúcej vozovke a zvýhodnením cyklistov, napríklad povolením obojsmernej jazdy cyklistov v jednosmerných úsekoch.
V najbližších dňoch budeme vo vašej štvrti vyznačovať hlavný mestský cyklistický okruh číslo 5, ktorého trasu a napojenia definujú záväzné dokumenty Hlavného mesta Bratislava. Úsek dlhý 1,4 km spája ulice Vajnorská a Račianska. Začína na križovatke Vajnorská/Zátišie, vedie ulicami Zátišie, Hattalova, Pluhová, Kukučínova a Janoškova ku Mladej Garde.
Na prevedenie cyklistov obojsmerne cez jednosmerný úsek Zátišia je využitý protismerný cyklistický pruh vo vozovke pri chodníku pred domami na Zátiší 1 až 17. Pokračuje obojsmerným vedením po Zátiší a Hattalovej ku Pluhovej. V jednosmernom úseku Pluhovej na Kukučínovu ulicu je vzhľadom na šírku vozovky povolená obojsmerná jazda cyklistov bez vyznačenia vodorovným dopravným značením.
Z dôvodu bezpečnosti jazdy v úseku a uvoľneniu chodníka popred obytné domy pre chodcov bude povolené parkovanie len na južnej strane Pluhovej ulice. Súčasné nelegálne parkovanie na chodníku na severnej strane ulice, ktoré neponecháva voľnú šírku chodníka 1,5 metra pre chodcov, bude zakázané aj dopravným značením.
Ďalej cyklotrasa pokračuje cez železničné priecestie ku McDonaldu a pumpe OMV, kde sa napojí na Račiansku ulicu.
Prosíme vás o zvýšenú pozornosť pri jazde podľa nového dopravného značenia, ohľaduplnosť ku všetkým účastníkom cestnej premávky. Ďakujeme vám za trpezlivosť pri vyznačovaní cyklotrasy.

Mapu, kadiaľ nová cyklotrasa povedie, nájdete tu: Cyklotrasa Zátišie - mapa

Máte otázku alebo postreh k plánovanej cyklotrase? Napíšte nám na adresu cyklo@banm.sk
 


Vytvorené: 23.10.2019 13:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore